Blog

A thought experiment

 

The Owl and the Pussy-Cat

BY EDWARD LEAR

I

The Owl and the Pussy-cat went to sea

   In a beautiful pea-green boat,

They took some honey, and plenty of money,

   Wrapped up in a five-pound note.

The Owl looked up to the stars above,

   And sang to a small guitar,

"O lovely Pussy! O Pussy, my love,

    What a beautiful Pussy you are,

         You are,

         You are!

What a beautiful Pussy you are!"

 

Ugglan och Kissekatten

BY EDWARD LEAR

 

Översättare: Morfar

 

Ugglan och Kissekatten gick till sjöss

I en undebar ärtgrön båt

De hade med sig honung, och gott om pengar

Inslagna i en fempundssedel.

Ugglan tittade upp mot sjärnorna

Och sjöng till en små gitarr,

O underbara Kisse! O Kisse min älskling,

Vilken vacker Kisse Du är,

                Du är

                Du är

Vilken vacker Kisse Du är!

 

II

Pussy said to the Owl, "You elegant fowl!

   How charmingly sweet you sing!

O let us be married! too long we have tarried:

   But what shall we do for a ring?"

They sailed away, for a year and a day,

   To the land where the Bong-Tree grows

And there in a wood a Piggy-wig stood

   With a ring at the end of his nose,

             His nose,

             His nose,

   With a ring at the end of his nose.

 

Kisse sa till Ugglan, ¨O stiliga fågel!

Hur förtrollande söt Du sjunger!

O låt oss gifta vara! För länge har vi väntat:

Men vad ska vi använder för ring?¨

De seglade iväg, under ett år och en dag,

Till landet där bongträdet växer

Och där i en skog stod en griseknoen

Med en ring i sin spetsiga tryne

                Sin tryne

                Sin tryne

Med en ring i sin spetsiga tryne.

 

III

"Dear Pig, are you willing to sell for one shilling

   Your ring?" Said the Piggy, "I will."

So they took it away, and were married next day

   By the Turkey who lives on the hill.

They dined on mince, and slices of quince,

   Which they ate with a runcible spoon;

And hand in hand, on the edge of the sand,

   They danced by the light of the moon,

             The moon,

             The moon,

They danced by the light of the moon.

 

Kära Gris, är Du villig att sälja för en krona

Din ring? Sade grisen, ”Javisst.¨

Så de tog den och blev vigde näste dag

Av Kalkonen som bor på kullen.

De festade på färs och kvittenbitar,

Vilka de åt med en runzbara sked;

Och hand i hand, på den sandige strand,

Dansade de i månens sken,

                Månens sken

Månens sken

De dansade i månens sken.